Ogólne warunki współpracy

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY - SPRZEDAŻY I REALIZACJI DOSTAW W RAMACH PLATFORMY B2B

<pobierz wersję PDF>


Hubertus Company S.C.
ul.Srokowiecka 22
41-100 Siemianowice Śląskie
NIP: 643 176 78 15
tel. +48 544 544 555
e-mail: biuro@hubertuscompany.pl

 

§ 1. Definicje

Sprzedawca - firma Hubertus Company s.c., autoryzowany dystrybutor mebli
Kontrahent - osoba fizyczna lub prawna prowadząca działalność gospodarczą w zakresie internetowej sprzedaży mebli
Klient końcowy - klient, który zawarł z Kontrahentem umowę kupna mebli z asortymentu Sprzedawcy

 

§ 2.Nawiązanie współpracy z Hubertus Company s.c.

W celu nawiązania współpracy ze Sprzedawcą należy zarejestrować się na platformie B2B (hubertuscompany.pl). Po rejestracji nastąpi weryfikacja danych, a następnie Kontrahent uzyska indywidualne dane dostępu do konta na platformie B2B oraz cennik.

 

§ 3. Przyjęcie i realizacja zamówienia

1. Zamówienia składane są poprzez platformę B2B (hubertuscomapny.pl) w ramach indywidualnego konta użytkownika.
2. Złożone zamówienia realizowane są w terminie 7- 21 dni od daty wpływu. Sprzedawca nie wymaga składania zamówień o żadnej minimalnej wartości.
3. Potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji jest zarejestrowanie zamówienia z indywidualnym numerem na platformie B2B oraz otrzymanie przez Kontrahenta wiadomości e-mail z systemu B2B.

 

§ 4. Płatności

1. Forma Płatności –przedpłata na konto bankowe firmy na postawie dokumentu proforma, zamieszczonego w formacie pdf. do pobrania na platformie B2B oraz przesyłana poprzez wiadomość e-mail.

 

§ 5. Transport

1. Wysyłka zamówionych towarów realizowana jest:

  • Wysyłka towaru (w formie paczek i palet) realizowana jest na podstawie własnych listów przewozowych zamieszczanych przez kontrahenta w formacie pdf, jpg, linku aktywnego na platformie B2B
  • Sprzedawca świadczy dodatkowe odpłatne usługi transportu na terenie Polski dla przesyłek paletowych z wyłączeniem przesyłek objętych płatnością pobraniową. Cena usługi zależy od wagi i wymiarów palety i jest naliczana w systemie B2B. Dodatkowe opłaty związane z tą opcją to: powtórna próba doręczenia, koszty transportu zwrotnego na magazyn Sprzedawcy np. w przypadku odmowy przyjęcia przesyłki przez klienta. Dodatkowe koszty naliczane są indywidualnie do każdej przesyłki na podstawie wyceny w/w sytuacji przez firmę transportową.

2. Procedura realizacji i wysyłki zamówień wygląda następująco:
Po zarejestrowaniu zamówienia otrzymuje ono status realizacji 7-14 dni roboczych. Do 2 dni od daty wpłynięcia zamówienia zostaje mu przypisana planowana data wysyłki. Pod koniec każdego tygodnia w systemie generowany jest zbiorczy dokument proforma (dokument przesyłany jest także automatycznie na wskazaną skrzynkę e-mail). Towary wysyłane są po zaksięgowaniu wpłaty. Dokument sprzedaży- faktura VAT- zamieszczany jest w formacie pdf do pobrania na platformie B2B oraz przesyłany automatycznie na wskazaną skrzynkę e-mail.

 

§ 6. Informacje dodatkowe

1. W przypadku opóźnień w realizacji zamówień z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy Kontrahent zostanie o tym poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym.
2. Sprzedawca nie przyjmuje zwrotów towarów zamówionych i wysłanych. Zwroty realizowane są na koszt Kontrahenta do wyznaczonego przez niego własnego magazynu. W przypadku rezygnacji z zamówionych towarów przed ich wysłaniem zamówienie zostanie anulowane, a Kontrahent nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów.
3. Reklamacje wynikające z wad powstałych podczas produkcji mebli realizowane są przez Sprzedawcę na podstawie reklamacji złożonych na platformie B2B. Gwarancja producenta wynosi 2 lata od daty otrzymania towaru. Reklamacje wynikające z uszkodzeń towarów powstałych na skutek niewłaściwego transportu mebli realizowane są przez zlecającego transport na jego koszt. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 7- 14 dni roboczych. W przypadku w/w reklamacji na przesyłki paletowe wysyłane przez Sprzedawcę reklamacje zgłaszane są na platformie B2B przez Kontrahenta na podstawie zdjęć przesłanych przez klienta końcowego oraz protokołu uszkodzeń spisanego przez klienta końcowego w obecności kuriera nie później niż 6 dni od daty otrzymania towaru.
4. Na oferowane w sprzedaży internetowej wyroby firmy HUBERTUS w załączonym cenniku podane zostały przez producenta ceny rekomendowane. Ceny wyświetlane przy produktach na platformie B2B są cenami netto (nie zawierają podatku vat) i nie obejmują kosztów transportu.
5. Każdej ze stron przysługuje prawo do rozwiązania umowy o współpracę poprzez zgłoszenie w systemie prośby o usunięcie konta na platformie. Rozwiązanie umowy nie zwalnia żadnej ze stron od wywiązania się z ewentualnych wzajemnych zobowiązań, jeśli takowe istnieją na dzień rozwiązania umowy.
6. Administratorem danych osobowych Kontrahentów oraz danych Klientów końcowych zamieszczonych dobrowolnie w systemie B2B przez Kontrahenta (w ramach rejestracji oraz realizacji
zamówień) jest Sprzedawca. Dane te przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji zamówień (dotyczy danych osobowych Klientów końcowych i Kontrahentów) lub usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym po wyrażeniu zgody w celach marketingowych tj. przesyłanie newslettera, informacji o promocjach i wyprzedażach itp.(dotyczy tylko danych osobowych Kontrahentów, Klient końcowy nie otrzymuje od Sprzedawcy żadnych informacji marketingowych). Zgody takie mogą zostać w każdej chili wycofane.
7. Składając pierwsze zamówienie Kontrahent przyjmuje powyższe ustalenia.

W razie jakichkolwiek pytań związanych z warunkami współpracy, zamówieniami lub dostępnością towaru jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-16:00 pod nr. telefonu: +48 544 544 555 (Katarzyna Leboch) lub pod adresem e-mail: biuro@hubertuscompany.pl
Zapraszamy do współpracy. Zespół Hubertus Company S.C.

 

Załączniki:

1. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
2. Akceptacja wystawiania faktur w formie elektronicznej